Korte termijn Plan van aanpak

Hoe zou jij het ontwerpen van de Vredeswijk aanpakken?

Op de website www.vredeswijklelystad.nl is een eerste schets van de wijk te zien. Daarop zijn vanuit de gemeente enkele voorstellen voor verbetering gekomen. Het verwerken van deze voorstellen zal een haalbaar plan opleveren. De bal ligt dus nu bij ons.

Belangrijker nog zijn de woonwensen van de toekomstige bewoners. Het ontwerp van de wijk willen we maximaal passend maken op deze wensen. Jouw formulier en de 84 andere formulieren die we inmiddels hebben ontvangen, geven ons hiervoor al een goede basis.

De komende maanden willen we:

  1. Nog meer in detail ieders woonwensen inventariseren. Voor de sociale huurwoningen zijn we daarmee al gestart. Binnenkort zullen we dat ook doen voor de vrije sector huurwoningen, de midden categorie koopwoningen, de dure koopwoningen en de kantoor- en bedrijfsruimte;
  2. Contact opnemen met instellingen en beleggers die willen investeren in sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Ook hun wensen en budgetten zijn van belang voor de vorm van de woningen en gebouwen;
  3. Onze architect de eerste schetsen laten maken van de woningen en bedrijfsruimtes. Die eerste ontwerpen zullen worden getoetst aan de wensen, de daarvoor beschikbare budgetten en uiteraard aan de richtlijnen voor de Vedische architectuur. We willen je graag hierbij betrekken;
  4. Onze architect vragen een gedetailleerd ontwerp van de Vredeswijk te maken. Hij zal dan ook de voorstellen van de gemeente in het ontwerp gaan verwerken. Ook bij dit ontwerpproces willen we je graag betrekken.

planningAls de eerste 3 stappen zijn genomen, hebben we ons project voldoende gedefinieerd. Daarna zullen we, samen met de gemeente, een tijdplanning maken en een prognose afgeven wanneer de eerste woningen kunnen worden gebouwd en opgeleverd.

Ons doel: Je merkt dat jouw woning goed is voor je welzijn, gezondheid en persoonlijke groei. Jouw woning vormt de perfect passende schakel tussen jou en alles om je heen. Je voelt je thuis, zoals je je nog niet eerder ergens thuis hebt gevoeld.

Advertenties

Nieuws omroep Flevoland

mediaDe eerste paal voor de vedische wijk in Lelystad naast politiebureau De Doelen gaat volgend jaar de grond in. Dat zegt de voorzitter van de Stichting Vredeswijk, Raymond Slot. De stichting heeft aan alle randvoorwaarden van de gemeente voldaan en is druk bezig om bewoners te werven.

Zie voor het verdere nieuws http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/137353/lelystad-start-bouw-vedische-wijk-in-2017

De woonwensen (1)

Nu de politiek zich positief heeft uitgesproken over de plannen voor de Vredeswijk en de ambtenaren hun opmerkingen hebben gemaakt op het schetsontwerp voor de wijk, is het tijd voor een nieuw begin.

Inmiddels hebben 82 belangstellenden (juli 2016) zich gemeld voor het huren of kopen van een woning in de Vredeswijk. Voor het contactformulier zie http://vredeswijklelystad.nl/contact.html
Wat opvalt is dat er relatief veel mensen zijn die een vrije sector huurwoning willen huren. Ook de belangstelling voor de dure categorie van vrijstaande woningen is goed vertegenwoordigd.

01 ontwerp-je-eigen-huisHet is de bedoeling het ontwerp van de Vredeswijk zo goed mogelijk passend te maken op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Daarvoor is een gedetailleerde inventarisatie van de woonwensen en het daarbij behorende budget de basis. Voor de sociale huurwoningen is inventarisatie via een enquête gedaan.

Woonwensen sociale huurwoningen

Het beknopte resultaat van de enquête onder de belangstellenden voor een sociale huurwoning in de Vredeswijk is, dat de overgrote meerderheid graag een 3-kamer appartement of een 3-kamer seniorenwoning wil huren. In augustus wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen overlegd hoe de sociale huurwoningen er uit zullen gaan zien.

Andere deelnemers

Uiteraard zullen ook de potentiële kopers van koopwoningen en de huurders van vrije sector huurwoningen worden gevraagd naar hun woonwensen. Als deze inventarisatie gedaan is, zal aan de architect worden gevraagd de eerste schetsen van de woningen te maken. De afmetingen van de woningen zijn dan weer bepalend voor het ontwerp van de wijk.

Een aparte eend in de bijt is de belangstelling voor kantoor en bedrijfsruimte. Maar liefst 21 van de 82 belangstellenden heeft aangegeven een kantoor, praktijkruimte, atelier of bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Ook de omvang van deze huisvesting is een bepalende factor voor het stedenbouwkundige ontwerp van de wijk.

Omdat het belangrijk is een goede basis te hebben voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de wijk, zal aan de bovenstaande onderwerpen de komende tijd veel aandacht worden gegeven.

 

Start met de Vredeswijk

De Vredeswijk in Lelystad is een gezamenlijk particulier initiatief voor de bouw van circa 70 woningen die worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vedische architectuur.

Voor meer informatie over het project zie de website http://vredeswijklelystad.nl/
of de Facebook pagina https://www.facebook.com/Vredeswijk.Lelystad/

planningOp deze blog wordt verslag gedaan van het proces van het tot stand komen van de Vredeswijk. Commentaar altijd welkom.