Uitslag enquête sociale huurwoningen

De belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk blijft groeien. De afgelopen maand is de teller op 95 potentiële bewoners komen te staan.T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Om meer fundament te krijgen onder het ontwerp van de wijk worden op dit moment de woonwensen van alle belangstellenden geïnventariseerd. Hiervoor zijn een aantal enquêtes op de website van de Vredeswijk gezet. Van de eerste enquête, over de sociale huurwoningen, kunnen we hier al de uitslag geven.

Uitslag enquête sociale huurwoningen: De seniorenwoning is favoriet, maar ook een appartement en eengezinswoning is in trek. Ongeveer 60% wil een driekamerwoning, 30% een vierkamerwoningen en 10% een tweekamerwoning.

Binnenkort wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen contact opgenomen over de uitslag van deze enquête. We zijn nieuwsgierig welk bouwprogramma voor de Vredeswijk daaruit volgt en hoe Harmonisch Wonen de woningtoewijzingsprocedure wil vormgeven.

De enquêtes over de vrije sector huurwoningen en de koopwoningen lopen nog. Zodra die worden afgerond zullen we ook daarvan de uitslag bekend maken. Als laatste volgt dan nog een enquête over de vraag naar atelier-, praktijk-, kantoor- en bedrijfsruimte. Zoals uit de eerste inventarisatie blijkt, is ook daar grote behoefte aan.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

Advertenties