Vredeswijk bouwprogramma vastgesteld

Bouwprogramma: Heb je belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk? Dan hebt je vast in de afgelopen maanden één of meer enquêtes daarover ingevuld. Met de verkregen gegevens over de woonwensen is inmiddels een bouwprogramma vastgesteld. Het bouwprogramma betreft een gevarieerd aantal woningtypen en is onderverdeeld in 20 sociale huurwoningen, 7 vrije sector huurwoningen en 45 koopwoningen. Voor meer details zie het bouwprogramma op de website van de Vredeswijk.

T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Kavelafmetingen: De ruimtelijke vertaling van het bouwprogramma naar het stedenbouwkundige ontwerp is nu onderwerp van studie. Het Bouwbesluit en de Vedische architectuur zijn hiervoor de hoofdbestanddelen. Uit deze vertaalslag moeten de kavelafmetingen voor de bouwblokken en vrijstaande woningen volgen. De afmetingen willen we zo dimensioneren dat de kavels op meerdere manieren kunnen worden ingevuld. Als dan de vraag naar bepaalde woningtypes wijzigt, kan het stedenbouwkundige ontwerp hetzelfde blijven.

Start stedenbouwkundig ontwerp: Nadat de kavelafmetingen zijn bepaald kan het stedenbouwkundige ontwerp een definitieve vorm krijgen. We willen daarbij de Hogeschool Utrecht, afdeling planologie, inschakelen. Omdat ook het stedenbouwkundige ontwerp aan veel eisen en regels moet voldoen, is assistentie van onze buitenlandse architect op dit gebied noodzakelijk. We verwachten met het stedenbouwkundige ontwerp begin 2017 te kunnen starten.

gemeenschappelijke-ruimte-02Gemeenschappelijke ruimte: In de enquête voor koopwoningen is aan de belangstellenden gevraagd: “In de wijk willen we graag een gemeenschappelijke ruimte realiseren. Zou je hieraan willen bijdragen door een wat hogere koopsom van je woning te accepteren?” Maar liefst 20 belangstellenden hebben hier met “ja” op geantwoord. In de loop van 2017, als de plannen wat concretere vormen hebben gekregen, zullen we hierop terug komen.

Bedrijfsruimte: Een tiental ondernemers heeft laten weten praktijk-, kantoor-, atelier- of andere bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Totaal komt de vraag neer op circa 750 m² verhuurbaar oppervlak. Naar verwachting zal deze bedrijfsruimte gecombineerd worden met de gemeenschappelijke ruimte en een plek krijgen in het midden van de Vredeswijk.

Planning: Binnenkort wordt met de gemeente Lelystad over de planning gesproken. In het volgende nieuwsbericht komen we hierop terug.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

Advertenties