Samenwerking met studenten gestart

Geïnteresseerd volgen 6 studenten van de Hogeschool Utrecht de workshop Vedische architectuur. Alberto Castaño, onze architect, vertelt inspirerend met welke richtlijnen de studenten rekening moeten houden. In een vorige ontmoeting hebben ze gehoord hoe aan de Vredeswijk kan worden bijgedragen. Nu wordt getoond welke invloed de Vedische architectuur op hun werk zal hebben.

Samenwerking
In het begin van het 4e studiejaar moeten studenten van de Hogeschool Utrecht in groepjes projecten uitwerken. Hierbij staan interdisciplinaire samenwerking, individuele leerdoelen en het vakkundig beantwoorden van vragen van een “echte” opdrachtgever centraal. Stichting Vredeswijk heeft aan de hogeschool gevraagd om ondersteuning door één van deze projectgroepen. Inmiddels hebben 6 studenten voor de Vredeswijk gekozen. Hun taak is nu om de schetsen van het stedenbouwkundig plan en een aantal woningtypen uit te werken tot een definitief ontwerp. Ook wordt dan op haalbaarheid getoetst.

Nieuw stedenbouwkundig model
Alberto heeft de afgelopen maand hard gewerkt. Een heel nieuw stedenbouwkundig model heeft het licht gezien. Ook de eerste schema’s van een aantal woningtypen zijn ontworpen.
Op dit moment zijn de studenten zich aan het beraden hoe ze onze opgave aan zullen pakken. Vanaf de 2e week van oktober gaan ze 3 weken fulltime aan de slag om de modellen uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Tot dat moment heeft Alberto nog de tijd om zijn modellenstudie af te ronden.

Concept visie gemeente Campus Zone
Enkele maanden geleden besliste de gemeenteraad dat de nieuwe middelbare school, die onderdak moet bieden aan de drie huidige middelbare scholen in Lelystad, in dezelfde zone komt als de Vredeswijk. Inmiddels heeft de gemeente een concept visie voor het gebied opgesteld. Voor nu is de conclusie dat de nieuwe school hemelsbreed circa 400 meter van de locatie van de Vredeswijk af komt te liggen. Tussen de plek voor de school en de Vredeswijk blijven een parkachtig gebied en de sportvelden gehandhaafd. Vooralsnog lijkt de invloed van de nieuwe school op de locatie van de Vredeswijk gering.

Bijeenkomst
Op 8 november presenteren de studenten hun voorlopige ontwerpen aan de stichting Vredeswijk. De 2e week van november lijkt daarmee een uitgelezen moment om het werk van Alberto en de studenten aan belangstellenden te presenteren.
beeldmerk logo VredeswijkLelystad3

Advertenties