Start met de Vredeswijk

De Vredeswijk in Lelystad is een gezamenlijk particulier initiatief voor de bouw van circa 70 woningen die worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vedische architectuur.

Voor meer informatie over het project zie de website http://vredeswijklelystad.nl/
of de Facebook pagina https://www.facebook.com/Vredeswijk.Lelystad/

planningOp deze blog wordt verslag gedaan van het proces van het tot stand komen van de Vredeswijk. Commentaar altijd welkom.

Advertenties