Wijziging aanpak ontwikkeling Vredeswijk verwacht

Hoe staat het eigenlijk met de Vredeswijk? Die vraag zal de afgelopen tijd misschien bij je zijn opgekomen. Is geen nieuws in dit geval goed nieuws?

Einde Vredeswijk?
Recent kregen we van de gemeente het bericht dat er een aantal zaken aan de orde zijn die voor de gemeente aanleiding zijn de verdere ontwikkelingen rond de Vredeswijk te willen beëindigen. Deze mededeling was onverwacht en gaf een grote schok. Na al die tijd gewacht te hebben op een woning in de Vredeswijk zal dit ook een grote teleurstelling voor de 120 belangstellenden voor een woning zijn. Maar is dit definitief?

Noodzaak professionele inzet
De samenwerking met 6 studenten van de Hogeschool Utrecht kwam begin 2018 tot een eind. Vooraf was de wens om ze het stedenbouwkundig plan en de woningen te laten ontwerpen. Door tijdgebrek is het resultaat slechts een stapje in deze richting geworden. Nu wisten we dat het maken van deze ontwerpen professioneel moet worden aangepakt. En daar is heel wat risicodragend kapitaal voor nodig.

Haalbaarheid
Nog voor de zomervakanties van 2018 is contact met een projectontwikkelaar gelegd. In de loop van het najaar is door hem een haalbaarheidsstudie gedaan. De voorlopige conclusie luidt dat enkele woningtypes in het plan (nog zonder de toevoeging van de Vedische architectuur) in de Lelystadse woningmarkt zeer waarschijnlijk niet te verkopen zullen zijn. De woonvorm van 20 woningen rond een binnentuin, het zogenaamde “Hofje” bleek wel een haalbaar concept. We waren nog aan het nadenken hoe we met deze voorlopige conclusies moesten omgaan, toen het bovenstaande bericht van de gemeente binnen kwam.

Wordt vervolgd….
Op dit moment worden er antwoorden geformuleerd op de argumenten van de gemeente. De projectleider die namens de gemeente ons project begeleidt, is bereid om daarvoor sparringpartner te zijn. De wens om als eerste het Hofje te bouwen zal onderdeel van onze reactie zijn.
We doen ons best en hebben een lange adem…

Advertenties

Start met de Vredeswijk

De Vredeswijk in Lelystad is een gezamenlijk particulier initiatief voor de bouw van circa 70 woningen die worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vedische architectuur.

Voor meer informatie over het project zie de website http://vredeswijklelystad.nl/
of de Facebook pagina https://www.facebook.com/Vredeswijk.Lelystad/

planningOp deze blog wordt verslag gedaan van het proces van het tot stand komen van de Vredeswijk. Commentaar altijd welkom.