Voortgang ontwikkeling

Ongeveer 50 belangstellenden woonden eind november een presentatie bij over de laatste ontwikkelingen van de Vredeswijk. De ontwikkelingen in de Campuszone werden besproken en de ontwerpen van architect Alberto Castaño kwamen aan de orde. Vooral de voorbeelden van woningen die Alberto liet zien en als inspiratie gebruikt, werden met veel interesse ontvangen en gaf de aanwezigen een beeld van de kwaliteit die hij nastreeft.

Presentatie Vredeswijk nov 2017_resize     Plan Vredeswijk 2017_resize

De dag na de presentatie zijn de eerste gesprekken gevoerd met belangstellenden die een vrijstaande woning of een 2-onder-1-kap woning in de Vredeswijk willen gaan bewonen. Alberto probeert in de benoemde woonwensen de grootste gemene deler te vinden, zodat het aantal woningtypen in deze categorie beperkt kan blijven.

Inmiddels is het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp getoetst aan de eisen die de gemeente stelt. Daaruit zijn enkele knelpunten naar voren gekomen die binnenkort met de gemeente zullen worden besproken.  Intussen gaat Alberto verder met het uitwerken van de ontwerpen van de woningen en worden met een 6-tal belangstellenden vervolggesprekken gepland.

Een projectgroep van 6 studenten van de Hogeschool Utrecht is nu bezig kostencalculaties te maken van het bouwrijp- en woonrijp maken van het plangebied. Ook wordt een bouwblok in de vorm van een “hofje” verder door hen technisch uitgewerkt en worden oplossingen gezocht voor enkele stedenbouwkundige knelpunten. Na uitvoering van al deze activiteiten moet het project Vredeswijk over een paar maanden weer een behoorlijke stap verder zijn.

 

Advertenties

Samenwerking met studenten gestart

Geïnteresseerd volgen 6 studenten van de Hogeschool Utrecht de workshop Vedische architectuur. Alberto Castaño, onze architect, vertelt inspirerend met welke richtlijnen de studenten rekening moeten houden. In een vorige ontmoeting hebben ze gehoord hoe aan de Vredeswijk kan worden bijgedragen. Nu wordt getoond welke invloed de Vedische architectuur op hun werk zal hebben.

Samenwerking
In het begin van het 4e studiejaar moeten studenten van de Hogeschool Utrecht in groepjes projecten uitwerken. Hierbij staan interdisciplinaire samenwerking, individuele leerdoelen en het vakkundig beantwoorden van vragen van een “echte” opdrachtgever centraal. Stichting Vredeswijk heeft aan de hogeschool gevraagd om ondersteuning door één van deze projectgroepen. Inmiddels hebben 6 studenten voor de Vredeswijk gekozen. Hun taak is nu om de schetsen van het stedenbouwkundig plan en een aantal woningtypen uit te werken tot een definitief ontwerp. Ook wordt dan op haalbaarheid getoetst.

Nieuw stedenbouwkundig model
Alberto heeft de afgelopen maand hard gewerkt. Een heel nieuw stedenbouwkundig model heeft het licht gezien. Ook de eerste schema’s van een aantal woningtypen zijn ontworpen.
Op dit moment zijn de studenten zich aan het beraden hoe ze onze opgave aan zullen pakken. Vanaf de 2e week van oktober gaan ze 3 weken fulltime aan de slag om de modellen uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Tot dat moment heeft Alberto nog de tijd om zijn modellenstudie af te ronden.

Concept visie gemeente Campus Zone
Enkele maanden geleden besliste de gemeenteraad dat de nieuwe middelbare school, die onderdak moet bieden aan de drie huidige middelbare scholen in Lelystad, in dezelfde zone komt als de Vredeswijk. Inmiddels heeft de gemeente een concept visie voor het gebied opgesteld. Voor nu is de conclusie dat de nieuwe school hemelsbreed circa 400 meter van de locatie van de Vredeswijk af komt te liggen. Tussen de plek voor de school en de Vredeswijk blijven een parkachtig gebied en de sportvelden gehandhaafd. Vooralsnog lijkt de invloed van de nieuwe school op de locatie van de Vredeswijk gering.

Bijeenkomst
Op 8 november presenteren de studenten hun voorlopige ontwerpen aan de stichting Vredeswijk. De 2e week van november lijkt daarmee een uitgelezen moment om het werk van Alberto en de studenten aan belangstellenden te presenteren.
beeldmerk logo VredeswijkLelystad3

Architect aan het werk

Hoe gaan de woningen in de Vredeswijk eruit zien?

Onze architect Alberto Castaño is van start gegaan met het ontwerpen van de eerste typen woningen. Zijn uitdaging is om de Vedische architectuur zodanig te combineren met de bouwwetgeving dat een budgettair toegankelijk en tegelijkertijd aansprekend project tot stand komt.

Anders dan anders: Het doel van de Vredeswijk is je thuis te laten voelen, zoals je je nog niet eerder ergens hebt thuis gevoeld. Vedische architectuur is hierbij het sleutelwoord. De combinatie van de bouwwetgeving met de richtlijnen van deze architectuur zal een andere woonbeleving en een ander karakter aan de woningen geven dan gebruikelijk.

Presentatie: Binnenkort zal met Alberto een afspraak gemaakt worden om een presentatie te komen geven van zijn eerste ontwerpen. Zodra een datum bepaald is, zal deze in een volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.