Korte termijn Plan van aanpak

Hoe zou jij het ontwerpen van de Vredeswijk aanpakken?

Op de website www.vredeswijklelystad.nl is een eerste schets van de wijk te zien. Daarop zijn vanuit de gemeente enkele voorstellen voor verbetering gekomen. Het verwerken van deze voorstellen zal een haalbaar plan opleveren. De bal ligt dus nu bij ons.

Belangrijker nog zijn de woonwensen van de toekomstige bewoners. Het ontwerp van de wijk willen we maximaal passend maken op deze wensen. Jouw formulier en de 84 andere formulieren die we inmiddels hebben ontvangen, geven ons hiervoor al een goede basis.

De komende maanden willen we:

  1. Nog meer in detail ieders woonwensen inventariseren. Voor de sociale huurwoningen zijn we daarmee al gestart. Binnenkort zullen we dat ook doen voor de vrije sector huurwoningen, de midden categorie koopwoningen, de dure koopwoningen en de kantoor- en bedrijfsruimte;
  2. Contact opnemen met instellingen en beleggers die willen investeren in sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Ook hun wensen en budgetten zijn van belang voor de vorm van de woningen en gebouwen;
  3. Onze architect de eerste schetsen laten maken van de woningen en bedrijfsruimtes. Die eerste ontwerpen zullen worden getoetst aan de wensen, de daarvoor beschikbare budgetten en uiteraard aan de richtlijnen voor de Vedische architectuur. We willen je graag hierbij betrekken;
  4. Onze architect vragen een gedetailleerd ontwerp van de Vredeswijk te maken. Hij zal dan ook de voorstellen van de gemeente in het ontwerp gaan verwerken. Ook bij dit ontwerpproces willen we je graag betrekken.

planningAls de eerste 3 stappen zijn genomen, hebben we ons project voldoende gedefinieerd. Daarna zullen we, samen met de gemeente, een tijdplanning maken en een prognose afgeven wanneer de eerste woningen kunnen worden gebouwd en opgeleverd.

Ons doel: Je merkt dat jouw woning goed is voor je welzijn, gezondheid en persoonlijke groei. Jouw woning vormt de perfect passende schakel tussen jou en alles om je heen. Je voelt je thuis, zoals je je nog niet eerder ergens thuis hebt gevoeld.

Advertenties