Het initiatief

De belofte dat Vedische bouw, met toepassing van de richtlijnen van Maharishi Sthapatya Veda, goed is voor het welzijn van de bewoners, inspireerde een aantal initiatiefnemers een woonwijk te ontwikkelen op basis van deze kennis. Inmiddels is een passende bouwlocatie gevonden, ligt het eerste ontwerp van de wijk op tafel en zijn afspraken met de gemeente Lelystad gemaakt voor de ontwikkeling van de wijk.

De Vredeswijk in Lelystad is een gezamenlijk particulier initiatief voor de bouw van circa 70 woningen die worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vedische architectuur.

Voor meer informatie over het project zie de website http://vredeswijklelystad.nl/
of de Facebook pagina https://www.facebook.com/Vredeswijk.Lelystad/

Op deze blog wordt verslag gedaan van het proces van het tot stand komen van de Vredeswijk. Commentaar altijd welkom.

Advertenties